UJI

Eixides professionals

  • Direcció d´equips de desenvolupament de programari.
  • Direcció i gestió de projectes informàtics i industrials.
  • Direcció de departaments informàtics de les empreses.
  • Consultores i assessories financeres.
  • Centres de càlcul en empreses industrials.
  • Empreses o instituts estadístics.
Informació proporcionada per: InfoCampus