UJI

Pràctiques externes

Les estades en pràctiques constitueixen una assignatura de segon semestre de 6 crèdits ECTS, té per objecte el coneixement per part de l´alumnat de la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn social en l´àmbit de les seues futures i respectives professions, i l´especialització professional, per mitjà de la consecució, en particular, de les següents finalitats:

  • Formació integral del personal titulat, equilibrant teòrica i pràctica.
  • Adquisició per part de l´alumnat de la metodologia de treball adequada a la realitat en la qual hauran d´operar.
  • Obtenció d´experiència que propicie la inserció de l´alumnat en l´àmbit laboral.
  • Desenvolupament de la capacitat de decisió i de l´esperit crític de l´alumnat.
  • Preparació de l´alumnat per al desenvolupament d´activitats en grup.

El tipus d´empresa en el qual es poden desenvolupar aquesta estada és d´ampli espectre. Especialment indicades seran aquelles empreses o centres de recerca que per al seu funcionament requerisquen la realització de càlculs científics o estadístics, així mateix totes aquelles empreses que utilitzen habitualment tècniques de la recerca operativa o simulació. Podem citar, entitats financeres amb centre de càlcul, empreses amb departament d´estadística, consultores, etc.

Més informació en:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2020/estudio/42554/eep

Consulta les entitats cooperadores.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus