UJI
  • UJI
  • Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)

Matemàtica Computacional (a distància)

12/03/2019 | InfoCampus

L’objectiu general del màster universitari en Matemàtica Computacional és formar, d’una manera integral i integrada, professionals en l’àmbit de la modelització matemàtica de problemes de la indústria i de l’empresa. [Llegir més]

Modalitat: a distància.

Contacte: mmatecomp@uji.es

Twitter: 
MU_MateComput
​@MMatecomput

Informació proporcionada per: InfoCampus