UJI
  • UJI
  • Pla d'estudis

Pla d'estudis

El màster es realitzarà amb 32 estudiants. La meitat d'ells cursaran el primer semestre en la UJI i l'altra meitat en la UNL. Per aquest motiu la UJI i la UNL enfoquen les matèries que imparteixen de manera que estiguen dirigides a tipus diferents de possibles alumnes. Ambdues universitats ofereixen mòduls bàsics d'Informació Geogràfica, encara que amb diferent nivell tècnic. El programa de la UJI posa l'accent en aspectes computacionals de la Informació Geogràfica, tals com a informàtica gràfica i serveis web. En canvi, el programa de la UNL aquesta més orientat cap al preproceso i els aspectes de modelatge de la Informació Geogràfica, incloent matèries com “Remote sensing” i “Geospatial data mining”. En la resta de mòduls, el programa de la UJI aquesta més orientat cap a la informàtica (amb els mòduls “Informatics and mathematics” i “New technologies”). La UNL ofereix mòduls sobre “Mathematics and statistics” i “Data modelling”. La UNL ofereix diverses alternatives dins dels seus mòduls mitjançant les seues assignatures optatives, per exemple, un estudiant amb coneixements en ciències socials i pocs coneixements previs d'informàtica triaria “Descriptive statistics” i “Data analysis”, mentre que els estudiants amb més preparació en informàtica triarien “Mathematic statistics” i “Data mining”

Durant el segon semestre tots els estudiants assistiran als cursos de la WMU. El primer mòdul cursat serà “Fundamentals in GI Science”. El segon module “Advanced topics in GI Science” proporciona coneixements sobre projectes i matèries d'investigació, preparant d'aquesta forma als estudiants per a desenvolupar les seues pròpies investigacions que plasmaran en la tesi de Màster. Opcionalment es poden permutar algunes assignatures d'aquest mòdul per l'escola d'estiu anual realitzada per la UJI, la WMU o la UNL o per algun treball en algun projecte d'investigació que s'estiga duent a terme per algun dels grups d'investigació de les universitats membres del consorci. El tercer mòdul proporciona coneixements addicionals sobre “Core competences” que els estudiants necessitaran per a la seua tesi de Master i també per al desenvolupament futur de les seues carreres professionals: “Research methods in GI Science” i “Project management in GI projects”.

Per al tercer semestre (tesi de Master), els alumnes poden triar una de les tres universitats, mentre que els sol·licitants siguen distribuïts de manera equitativa entre les tres universitats. Si un estudiant no va assistir a les classes d'una de les tres universitats, un dels supervisors o co-supervisors ha de ser d'aquesta universitat. Amb la tesi de Master, el candidat demostra que és capaç de manejar un problema científic determinat amb uns terminis definits i de manera que puga ser publicat el resultat. Habitualment les tesis de Master s'integraran dins de projectes que s'estiguen realitzant en alguna de les tres universitats.

Visió general del temari:

PRIMER SEMESTRE

Universidade Nova de Lisboa (UNL), NOVA IMS Information Management School (NOVA IMS), Lisboa, Portugal

1. Semester NOVA IMS

Module 1: Mathematics and Statistics (1 of 2 courses) (7,5 ECTS credit points (1 CP = 30h students' workload in Germany, 28h in Portugal, 25h in Spain))

Geostatistics (OB) (lecture / practical, 7,5 ECTS)

Mòdul 2: Data modeling (1 of 3 courses) (7,5 ECTS credit points (1 CP = 30h students' workload in Germany, 28h in Portugal, 25h in Spain))

Data analysis (OB) (lecture / practical, 7,5 ECTS)

Geoespatial Data mining (OB) (lecture / practical, 7,5 ECTS)

Database Management Systems (OB) (lecture / practical, 7,5 ECTS)

Mòdul 3: GI basics (2 of 4 courses) (15 ECTS credit points (1 CP = 30h students' workload in Germany, 28h in Portugal, 25h in Spain))

Geographic Information Systems (OB) (lecture / practical, 7,5 ECTS)

GIS Applications (OB) (lecture / practical, 7,5 ECTS)

Remote sensing (OB) (lecture / practical, 7,5 ECTS)

Group Project Seminar (OB) (lecture / practical, 6 ECTS)

Sub-total: 30 ECTS

Universitat Jaume I (UJI), Castellón, Dept. Lenguajes y Sistemas Informaticos (LSI), Castellón, Spain.

1. Semester UJI

Mòdul 1: Informatics and Mathematics (12 ECTS credit points (1 CP = 30h students' workload in Germany, 28h in Portugal, 25h in Spain))

Programming (OB) (lecture / practical, 4 ECTS)

Databases (OB) (lecture / practical, 4 ECTS)

Software engineering (OB) (lecture / practical, 2 ECTS)

Applied mathematics: logic and statistics (OB) (lecture / practical, 2 ECTS)

Mòdul 2: New technologies (12 ECTS credit points (1 CP = 30h students' workload in Germany, 28h in Portugal, 25h in Spain))

Computer graphics (OB) (lecture / practical, 4 ETCS)

Multimedia (OB) (practical, 3 ECTS)

Image processing (OB) (lecture / practical, 3 ETCS)

Networks/Internet (OB) (lecture / practical, 2 ETCS)

Mòdul 3: GI basics (6 ECTS credit points (1 CP = 30h students' workload in Germany, 28h in Portugal, 25h in Spain))

GIS I (OB)(lecture / practical, 3 ECTS)

Spatial analysis (OB) (lecture / practical, 2 ECTS)

Geospatial infrastructures (OB) (e-learning, 1 ECTS)

Sub-total: 30 ECTS

SEGON SEMESTRE

Durant el segon semestre tots els estudiants assistiran als cursos de la WMU. El primer mòdul cursat serà “Fundamentals in GI Science”. El segon module “Advanced topics in GI Science” proporciona coneixements sobre projectes i matèries de recerca, preparant d'aquesta forma als estudiants per a desenvolupar les seues pròpies recerques que plasmaran en la tesi del Màster. Opcionalment es poden permutar algunes assignatures d'aquest mòdul per l'escola d'estiu anual realitzada per la UJI, la WMU o la UNL o per algun treball en algun projecte de recerca que s'estiga duent a terme per algun dels grups de recerca de les universitats membres del consorci. El tercer mòdul proporciona coneixements addicionals sobre “Core competences” que els estudiants necessitaran per a la seua tesi del Màster i també per al desenvolupament futur de les seues carreres professionals: “Research methods in GI Science” i “Project management in GI projects”.

Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU), Institute for Geoinformatics (ifgi), Münster, Germany.

2. Semester ifgi

Module 4: Fundamentals of Geographic Information Science (10 ECTS credit points (1 CP = 30h students' workload in Germany, 28h in Portugal, 25h in Spain))

Digital Cartography (OB) (e-learning/practical, 5 ECTS)

Reference Systems for Geographic Information (OB) (e-learning/practical, 5 ECTS)

Module 5: Advanced Topics in Geographic Information Science (14 ECTS credit points (1 CP = 30h students' workload in Germany, 28h in Portugal, 25h in Spain))

Selected Topics in GI (OB) 1(lecture / practical, 5)

Usage-centered design of geospatial applications (OB) (seminar, 2)

Applications of GI within and outside geosciences (OB) (lecture / practical, 5)

Geoinformatics Forum and discussion group (OB) (seminar, 2)

Module 6: Core competences (6 ECTS credit points (1 CP = 30h students' workload in Germany, 28h in Portugal, 25h in Spain))

Research methods in GI science (OB) (practical, 3)

Project management in GeoMundus conference (OB) (practical, 3)

Sub-total: 30 credit points

TERCER SEMESTRE

3. Semester (at ifgi, NOVA IMS, or UJI)

Thesis

Master thesis seminar (TFM) (lecture, 2 ECTS)

Master thesis including defense (TFM) (e-learning, 28 ECTS)

Sub-total: 30 ECTS

Total: 90 ECTS

Informació proporcionada per: InfoCampus