UJI
  • UJI
  • Presentació

Presentació

Es tracta d'un màster de tres semestres. Els estudiants assistiran a les classes el primer semestre a la UJI a Castelló o a la UNL i el segon semestre en la WWU en Münster. El tercer semestre (tesi de Màster) pot ser realitzat en qualsevol de les tres universitats, en principi, amb una distribució uniforme dels estudiants.

El primer semestre ofereix diferents trajectòries d'aprenentatge, en funció de la formació prèvia i els requeriments dels estudiants. Els cursos de la UJI s'enfoquen cap a la formació en informàtica, noves tecnologies i fonaments d'Informació Geogràfica. La UNL imparteix mòduls sobre matemàtiques, modelat de dades i també fonaments d'Informació Geogràfica.
El segon semestre en la WWU proporciona cursos bàsics i avançats en ciències Geoinformáticas. A més, s'imparteixen cursos en altres matèries importants com a gestió de projectes o mètodes d'investigació. També és possible per a alguns cursos intercanviar-los per l'assistència a un curs d'estiu organitzat per la UJI; la WWU o la UNL.

La tesi de màster en el tercer trimestre estarà estretament lligada als projectes d'investigació que estiguen realitzant alguna de les universitats. En funció de la disponibilitat, els estudiants poden triar qualsevol de les tres universitats per a realitzar la seua tesi. En la supervisió de la tesi d'un alumne haurà de participar la universitat en la qual l'alumne no haja estat els dos primers semestres.

Aquest màster ha estat reconegut per la Comissió Europea com un dels programes de màster de major excel·lència a Europa dins del programa prestigis Erasmus Mundus en 207 i una altra vegada en 2011.

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus