UJI
 • UJI
 • Objectius

Objectius

El programa del Màster té com a objectiu la capacitació en multitud d'àrees de la Informació Geogràfica (IG), com la planificació mediambiental, planificació territorial, logística, tràfic, màrqueting, subministrament energètic, etc. Es recomana haver adquirit ja algunes habilitats bàsiques en ciència i/o geoinformática abans de l'inici del programa.

El programa consta de tres semestres, els dos primers de docència i el tercer està dedicat a la investigació i elaboració de la tesi del Màster.

Es garanteix l'adquisició dels següents coneixements mitjançant els cursos ordinaris o mitjançant cursos addicionals:

 • Llenguatge anglès.
 • Metodologia d'investigació.
 • Raonament crític i creatiu per a la presa de decisions, la resolució de problemes i l'acceptació de responsabilitats.
 • Reforç de competències i de la base cognitiva.
 • Iniciativa per part dels estudiants.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Presentació oral i escrita de resultats.
 • Experiència pràctica.
 • Competències multiculturals.
Informació proporcionada per: InfoCampus