UJI
Última modificació: 09/04/2020 | Font:

Introducció

Presentació

Es tracta d'un màster de tres semestres. Els estudiants assistiran a les classes el primer semestre a la UJI a Castelló o a la UNL i el segon semestre en la WWU en Münster. El tercer semestre (tesi de Màster) pot ser realitzat en qualsevol de les tres universitats, en principi, amb una distribució uniforme dels estudiants.

El primer semestre ofereix diferents trajectòries d'aprenentatge, en funció de la formació prèvia i els requeriments dels estudiants. Els cursos de la UJI s'enfoquen cap a la formació en informàtica, noves tecnologies i fonaments d'Informació Geogràfica. La UNL imparteix mòduls sobre matemàtiques, modelat de dades i també fonaments d'Informació Geogràfica.
El segon semestre en la WWU proporciona cursos bàsics i avançats en ciències Geoinformáticas. A més, s'imparteixen cursos en altres matèries importants com a gestió de projectes o mètodes d'investigació. També és possible per a alguns cursos intercanviar-los per l'assistència a un curs d'estiu organitzat per la UJI; la WWU o la UNL.

La tesi de màster en el tercer trimestre estarà estretament lligada als projectes d'investigació que estiguen realitzant alguna de les universitats. En funció de la disponibilitat, els estudiants poden triar qualsevol de les tres universitats per a realitzar la seua tesi. En la supervisió de la tesi d'un alumne haurà de participar la universitat en la qual l'alumne no haja estat els dos primers semestres.

Aquest màster ha estat reconegut per la Comissió Europea com un dels programes de màster de major excel·lència a Europa dins del programa prestigis Erasmus Mundus en 207 i una altra vegada en 2011.

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php

 

 

Màster interuniversitari

El Màster Universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial és una cooperació de:

 • Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU), Institute for Geoinformatics (ifgi), Münster, Germany (coordinator).

 • Universitat Jaume I (UJI), Castellón, Dept. Lenguajes y Sistemas Informaticos (LSI), Castellón, Spain.

 • Universidade Nova de Lisboa (UNL), NOVA IMS Information Management School (NOVA IMS), Lisboa, Portugal

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial.

 

 

 

 

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Tres semestres acadèmics. (Septembre 2019 / Març 2021)

Calendari curs 2019 - 2020

 

Crèdits i import

90 ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2019/20: 51,26 €/credit.

Objectius

El programa del Màster té com a objectiu la capacitació en multitud d'àrees de la Informació Geogràfica (IG), com la planificació mediambiental, planificació territorial, logística, tràfic, màrqueting, subministrament energètic, etc. Es recomana haver adquirit ja algunes habilitats bàsiques en ciència i/o geoinformática abans de l'inici del programa.

El programa consta de tres semestres, els dos primers de docència i el tercer està dedicat a la investigació i elaboració de la tesi del Màster.

Es garanteix l'adquisició dels següents coneixements mitjançant els cursos ordinaris o mitjançant cursos addicionals:

 • Llenguatge anglès.
 • Metodologia d'investigació.
 • Raonament crític i creatiu per a la presa de decisions, la resolució de problemes i l'acceptació de responsabilitats.
 • Reforç de competències i de la base cognitiva.
 • Iniciativa per part dels estudiants.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Presentació oral i escrita de resultats.
 • Experiència pràctica.
 • Competències multiculturals.

Coneixements previs recomanables

El Màster es dirigeix cap a l'ensenyament per a graduats i professionals en els camps de informació geogràfica (IG) com per exemple, la planificació mediambiental, planificació territorial, logística, tràfic, màrqueting, subministrament energètic, etc. que desitgen adquirir experiència addicional en IG per a aplicar-la en els seus àmbits respectius.

Orientació

Orientació investigadora i professional.

Eixides professionals

Les tecnologies geoespaciales són un àrea professional innovadora de caràcter multidisciplinari, que integren la informàtica amb la geografia i les ciències de la terra.

Les possibilitats d'una carrera en el sector de les Tecnologies Geoespaciales poden considerar-se com molt bones, per exemple, el Departament de Treball dels Estats Units ho identifica com una indústria emergent. (http://www.doleta.gov/brg/indprof/geospatial_profile.cfm)

Els graduats en el Màster internacional desenvoluparan i aplicaran mètodes per a solucionar problemes relacionats amb la IG (àmbit local, regional i global) mitjançant tècniques informàtiques. Més concretament, els graduats adquiriran un coneixement especialitzat en les següents àrees:

• Tecnologies geoespaciales i informació geogràfica.
• Informàtica i Matemàtica.

La IG té una naturalesa clarament multidisciplinària. La IG s'utilitza en nombroses àrees d'aplicació, com la planificació ecològica o del territori, el màrqueting i el transport, i es relaciona amb disciplines com la ciència cognoscitiva, la filosofia o la filologia. Els futurs estudiants del programa procediran de camps diversos, i únicament tindran en comú que utilitzen i apliquen la IG en el seu domini respectiu. Aquesta aproximació s'abordarà en la Tesi de Master, aplicant els coneixements teòrics i l'experiència en la resolució de problemes relacionats amb les tecnologies geoespaciales adquirits en la fase inicial de dos semestres.

El títol de Master en Tecnologies Geoespaciales proposat qualifica als estudiants per a una carrera professional en els següents sectors:

1. Sector privat: aplicacions de la IG i consultoria en les àrees de planificació del territori, paisatgisme, empreses de serveis financers, empreses subministradores d'energia, transport, agricultura i màrqueting.
2. Investigació: ciències aplicades en universitats i altres centres d'investigació.
3. Sector públic: aplicacions de la IG i consultoria en administracions locals i regionals, especialment en cadastre i altres tipus de planificació (com control del tràfic o ecologia).

Els nostres alumnes estan en demanda per institucions (Nacions Unides) i agències governamentals (amb millors coneixements de programació).

Beques pròpies i ajudes

El Màster va ser seleccionat dins del Programa Erasmus *Mundus de la Comissió Europea (2007-0064 / 001 MARCO MUNB123), i en 2012 va renovar per a cinc edicions més (FPA-2012-0191).  Fins al moment, no hi ha confirmació per part de l'Agència de la Comissió Europea sobre el nombre de beques que es concediran, per tant, la següent informació està subjecta a canvis (!): El Màster té previst tenir 5 beques de categoria A para els estudiants provinents de Partner Countries i 1 beca de la Categoria B per a Estudiants provinents de Programme Countries. La CE oferirà beques addicionals per a "Finestres Geogràfiques" de diverses fonts. En total, 253 beques es distribuiran entre ~ 90 Erasmus Mundus Consorcis, però no necessàriament equilibrats a través dels Consorcis.

Sol·licitud de beques: 15 de gener 2016

ERASMUS MUNDUS BEQUES PER A Partner Countries (BEQUES de CATEGORIA A):
Les beques per als tres semestres del Màster Erasmus *Mundus (xifres i taxes per confirmar) consisteixen en:

 • Contribució al viatge, costos d'instal·lació i tots els altres tipus de costos (en funció de la residència, no de la nacionalitat):
 • 2 x 1.000 € (2.000 € en total) per becari resident en un Programme Country per a les despeses de viatge, o
 • 2 x 2.000 € per a despeses de viatge + 1.000 € per a despeses d'instal·lació (5.000 € en total) per a becaris residents en un Partner Countries la ubicació del qual es trobe a menys de 4.000 km dels “EMMC coordinant HEI” o
 • 2 x 3.000 € per a despeses de viatge + 1.000 € per a despeses d'instal·lació (7.000 € en total) per a becaris residents en un Partner Country la ubicació del qual se situe a 4,000 quilòmetres o més dels” EMMC coordinant HEI”.
 • Despeses d'estada d'1.000 € al mes, 18.000 € en total (contribució per als costos de subsistència). NO s'ha d'atorgar als titulars de beques per als períodes del màster Erasmus Mundus (estudie / recerca / col·locació / preparació de tesi) que es desenvolupen en el seu país de residència.
 • Les taxes de matrícula que són 3.500 € per semestre, 10.500 € en total
 • Paquet de segur, és a dir, el segur de salut.

La beca és una beca completa, que cobreix totes les despeses (per exemple, les taxes de matrícula, viatges, despeses de visat, allotjament, manutenció etc.). No hi haurà més finançament.

El programa d'estudis requereix que els estudiants posseïsquen un ordinador portàtil (laptop apropiat amb un processador Intel I3 o similar amb 4 Gb de RAM i 200 GB d'HD.). Aquells estudiants agraciats amb una beca del programa Erasmus Mundus que no posseïsquen un ordinador portàtil adequat han de comprar-se un abans d'iniciar el programa d'estudis amb el finançament que proporciona la beca. Si és necessari, la UJI i ISEGI poden facilitar l'adquisició del mateix.

ERASMUS MUNDUS BEQUES PER A ESTUDIANTS DE PROGRAMA EN EL PAÍS (CATEGORIA B BEQUES):
Les beques per als tres semestres del Màster Erasmus Mundus consisteixen en (xifres i taxes per confirmar):

 • Contribució als viatges, la instal·lació i tots els altres tipus de costos (en funció de la residència, no en la nacionalitat):
 • 2 x 1.000 € (2.000 € en total) per becari resident d'un Programme Country per a les despeses de viatge, o
 • 2 x 2.000 € per a despeses de viatge + 1.000 € per a despeses d'instal·lació (5.000 € en total) per a becari resident en un país Partner Country la ubicació del qual es trobe a menys de 4.000 km dels màsters Erasmus Mundus coordinant HEI), o
 • 2 x 3.000 € per a despeses de viatge + 1.000 € per a despeses d'instal·lació (7.000 € en total) per a becari resident en un Partner Country la ubicació del qual se situe a 4,000 quilòmetres o més dels màsters Erasmus Mundus coordinant HEI
 • Despeses d'estada d'1.000 € al mes, 18.000 € en total (Contribució als costos de subsistència). NO s'han de donar als titulars de beques per als períodes del màster Erasmus Mundus (estudie / recerca / col·locació / preparació de tesi) que es desenvolupen en el seu país de residència.
 • Les despeses de matrícula que són 1.500 € per semestre, 4.500 € en total
 • Paquet de segur, és a dir, el segur de salut.

La beca és una beca completa, que cobreix totes les despeses (per exemple, les taxes de matrícula, viatges, despeses de visat, allotjament, manutenció, etc.). No hi haurà més finançament.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Després d'un procés d'avaluació de les sol·licituds, s'admetran fins a 32 estudiants cada any acadèmic, sent la meitat d'ells admesos en la Universida de Nova de Lisboa i l'altra meitat en la Universitat Jaume I. Els requisits d'entrada vindran fixats per les respectives lleis nacionals d'Educació Superior a Espanya i Portugal.

Un dels requisits d'admissió consisteix a haver-hi superat l'equivalent a un grau de sis semestres (= 180 crèdits ECTS) o més, segons el país de procedència de l'estudiant. En cas d'acreditar 150 crèdits ECTS d'una titulació universitària i satisfer els altres criteris, l'estudiant podria ser admès provisionalment. Per a l'admissió final, l'estudiant ha d'acreditar el seu títol o diploma fins a l'15 de juliol del respectiu any acadèmic. El Programa de Master en Tecnologia Geoespacial es recomana a estudiants amb titulacions rellevants a les àrees d'aplicació de la Informació Geogràfica. En cas de no estar clara aquesta rellevància, el comitè d'avaluació o el coordinador del Programa de Master decidirà sobre la seva rellevància.

El programa d'estudi del Master s'impartirà en anglès. Per tant, es requerirà un certificat TOEFL (mínim 500 punts) o equivalent.

La sol·licitud d'admissió haurà d'incloure la següent documentació:

 • Certificat d'ensenyament mitjà
 • Diploma universitari, incloent certificat de notes
 • Prova d'anglès
 • Carta de motivació
 • Currículum acadèmic
 • Cartes de referència (mínim 2)

Cada any, la data límit de lliurament de sol·licituds de les Beques Erasmus Mundus és el 15 de gener. La notificació final de les mateixes es realitza a l'abril.

Les inscripcions dels alumnes que no demanen aquestes beques es poden lliurar fins al 31 de juliol, i la notificació d'admissió es pot comunicar fins a l'1 de setembre.

Les sol·licituds dels estudiants seran avaluades per un mateix nombre de representants de les tres institucions participants.

Les sol·licituds dels estudiants seran avaluades per un mateix nombre de representants de les tres institucions participants. Els criteris d'avaluació són els següents:

 • Certificats d'ensenyament mitjà i universitari
 • Domini de l'idioma anglès,
 • Anàlisi de les cartes de motivació,
 • Anàlisi de currículums
 • Anàlisis de les cartes de referència
 • Dels tres últims punts, s'estableixen els següents criteris:
 • Resultats acadèmics
 • Habilitats bàsiques en IG y/ o de IT
 • Actituds dels sol·licitants per a la investigació
 • Motivació pel programa d'estudi
 • Personalitat, incloent competències socials i multiculturals
 • Aspectes formals de la pròpia sol·licitud

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 13 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Oferta de places

Després d'un procés d'avaluació de les sol·licituds, s'admetran fins a 32 estudiants cada any acadèmic, sent la meitat d'ells admesos en la Universida de Nova de Lisboa i l'altra meitat en la Universitat Jaume I. Els requisits d'entrada vindran fixats per les respectives lleis nacionals d'Educació Superior a Espanya i Portugal.

 

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial / Geospatial Technologies per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • C1 - Comprendre les característiques bàsiques i l'ús de les bases de dades relacionals i el seu paper en els SIGs per a aplicar tècniques de disseny lògic amb dades espacials, i implementar els dissenys resultants usant el llenguatge SQL amb extensions espacials estàndard.
 • C2 - Aplicar competències socials com el treball en equip via projectes en grup.
 • C3 - Interpretar els principals diagrames d'UML i el seu ús pràctic en el disseny d'aplicacions GIS.
 • C4 - Aplicar tècniques, metodologies i competències socials en la resolució de problemes per a treballar amb imatges de satèl·lit.
 • C5 - Descriure l'ús dels sistemes d'informació geogràfica en una àmplia gamma d'aplicacions i explicar què és un sistema d'informació geogràfica segons els seus components i la funcionalitat.
 • C6 - Aplicar els sistemes d'informació geogràfica i programari relacionat per a visualitzar, referenciar, i transformar dades geogràfiques.
 • C7 - Comprendre els aspectes científics i tecnològics de les tecnologies geoespaciales com els sistemes de referència espacials i semàntics.
 • C8 - Aplicar les metodologies per a la lectura i la cartografia dels processos espacials de punt.
 • C9 - Aplicar els coneixements adquirits per al desenvolupament d'un projecte final implementant Resolució de Problemes d'Informació Geogràfica, Escriptura científica, treballar de forma independent, i revisió de textos científics.

Les competències que adquireixen l'estudiantat que curse el primer semestre en la UJI són:

C1- Identificar les principals característiques del llenguatge de programació Java i usar correctament el llenguatge de programació, Java per a implementar una solució a problemes informàtics.

C5 - Aplicar les metodologies de la simulació de variables aleatòries i les tècniques instrumentals i computacionals per a analitzar la variància i regressió, a més dels components principals d'anàlisis discriminante i l'anàlisi de cluster.

C6 - Determinar l'impacte de les biblioteques actuals de maquinari i programari i el procés global necessari per a renderizar escenes 3D, per a desenvolupar petites aplicacions gràfiques usant algun llenguatge de programació i una biblioteca 3D.

C7 - Explicar el procés de creació de continguts multimèdia, els diferents tipus de mitjans: text, imatge, vídeo i animació i les eines disponibles per a la creació de continguts multimèdia.

C9 - Comprendre i aplicar alguns conceptes rellevants sobre les tecnologies de xarxes i Internet per a aprendre com funcionen els serveis de la web i resoldre problemes aplicant capacitats analítiques.

C15 - Conèixer els estàndards internacionals rellevants sobre les Infraestructures Espacials de Dades, els Serveis de dades espacials i l'ús de les fonts de dades estandard.

La competència que adquireix l'estudiantat que curse el primer semestre en la UNL és:

C11 - Comprendre diferents aspectes del modelatge de dades geogràfiques i la resolució de problemes mitjançant mètodes analítics.

Pla d'estudis

El màster es realitzarà amb 32 estudiants. La meitat d'ells cursaran el primer semestre en la UJI i l'altra meitat en la UNL. Per aquest motiu la UJI i la UNL enfoquen les matèries que imparteixen de manera que estiguen dirigides a tipus diferents de possibles alumnes. Ambdues universitats ofereixen mòduls bàsics d'Informació Geogràfica, encara que amb diferent nivell tècnic. El programa de la UJI posa l'accent en aspectes computacionals de la Informació Geogràfica, tals com a informàtica gràfica i serveis web. En canvi, el programa de la UNL aquesta més orientat cap al preproceso i els aspectes de modelatge de la Informació Geogràfica, incloent matèries com “Remote sensing” i “Geospatial data mining”. En la resta de mòduls, el programa de la UJI aquesta més orientat cap a la informàtica (amb els mòduls “Informatics and mathematics” i “New technologies”). La UNL ofereix mòduls sobre “Mathematics and statistics” i “Data modelling”. La UNL ofereix diverses alternatives dins dels seus mòduls mitjançant les seues assignatures optatives, per exemple, un estudiant amb coneixements en ciències socials i pocs coneixements previs d'informàtica triaria “Descriptive statistics” i “Data analysis”, mentre que els estudiants amb més preparació en informàtica triarien “Mathematic statistics” i “Data mining”

Durant el segon semestre tots els estudiants assistiran als cursos de la WMU. El primer mòdul cursat serà “Fundamentals in GI Science”. El segon module “Advanced topics in GI Science” proporciona coneixements sobre projectes i matèries d'investigació, preparant d'aquesta forma als estudiants per a desenvolupar les seues pròpies investigacions que plasmaran en la tesi de Màster. Opcionalment es poden permutar algunes assignatures d'aquest mòdul per l'escola d'estiu anual realitzada per la UJI, la WMU o la UNL o per algun treball en algun projecte d'investigació que s'estiga duent a terme per algun dels grups d'investigació de les universitats membres del consorci. El tercer mòdul proporciona coneixements addicionals sobre “Core competences” que els estudiants necessitaran per a la seua tesi de Master i també per al desenvolupament futur de les seues carreres professionals: “Research methods in GI Science” i “Project management in GI projects”.

Per al tercer semestre (tesi de Master), els alumnes poden triar una de les tres universitats, mentre que els sol·licitants siguen distribuïts de manera equitativa entre les tres universitats. Si un estudiant no va assistir a les classes d'una de les tres universitats, un dels supervisors o co-supervisors ha de ser d'aquesta universitat. Amb la tesi de Master, el candidat demostra que és capaç de manejar un problema científic determinat amb uns terminis definits i de manera que puga ser publicat el resultat. Habitualment les tesis de Master s'integraran dins de projectes que s'estiguen realitzant en alguna de les tres universitats.

Visió general del temari:

PRIMER SEMESTRE

Universidade Nova de Lisboa (UNL), NOVA IMS Information Management School (NOVA IMS), Lisboa, Portugal

1. Semester NOVA IMS

Module 1: Mathematics and Statistics (1 of 2 courses) (7,5 ECTS credit points (1 CP = 30h students' workload in Germany, 28h in Portugal, 25h in Spain))

Geostatistics (OB) (lecture / practical, 7,5 ECTS)

Mòdul 2: Data modeling (1 of 3 courses) (7,5 ECTS credit points (1 CP = 30h students' workload in Germany, 28h in Portugal, 25h in Spain))

Data analysis (OB) (lecture / practical, 7,5 ECTS)

Geoespatial Data mining (OB) (lecture / practical, 7,5 ECTS)

Database Management Systems (OB) (lecture / practical, 7,5 ECTS)

Mòdul 3: GI basics (2 of 4 courses) (15 ECTS credit points (1 CP = 30h students' workload in Germany, 28h in Portugal, 25h in Spain))

Geographic Information Systems (OB) (lecture / practical, 7,5 ECTS)

GIS Applications (OB) (lecture / practical, 7,5 ECTS)

Remote sensing (OB) (lecture / practical, 7,5 ECTS)

Group Project Seminar (OB) (lecture / practical, 6 ECTS)

Sub-total: 30 ECTS

Universitat Jaume I (UJI), Castellón, Dept. Lenguajes y Sistemas Informaticos (LSI), Castellón, Spain.

1. Semester UJI

Mòdul 1: Informatics and Mathematics (12 ECTS credit points (1 CP = 30h students' workload in Germany, 28h in Portugal, 25h in Spain))

Programming (OB) (lecture / practical, 4 ECTS)

Databases (OB) (lecture / practical, 4 ECTS)

Software engineering (OB) (lecture / practical, 2 ECTS)

Applied mathematics: logic and statistics (OB) (lecture / practical, 2 ECTS)

Mòdul 2: New technologies (12 ECTS credit points (1 CP = 30h students' workload in Germany, 28h in Portugal, 25h in Spain))

Computer graphics (OB) (lecture / practical, 4 ETCS)

Multimedia (OB) (practical, 3 ECTS)

Image processing (OB) (lecture / practical, 3 ETCS)

Networks/Internet (OB) (lecture / practical, 2 ETCS)

Mòdul 3: GI basics (6 ECTS credit points (1 CP = 30h students' workload in Germany, 28h in Portugal, 25h in Spain))

GIS I (OB)(lecture / practical, 3 ECTS)

Spatial analysis (OB) (lecture / practical, 2 ECTS)

Geospatial infrastructures (OB) (e-learning, 1 ECTS)

Sub-total: 30 ECTS

SEGON SEMESTRE

Durant el segon semestre tots els estudiants assistiran als cursos de la WMU. El primer mòdul cursat serà “Fundamentals in GI Science”. El segon module “Advanced topics in GI Science” proporciona coneixements sobre projectes i matèries de recerca, preparant d'aquesta forma als estudiants per a desenvolupar les seues pròpies recerques que plasmaran en la tesi del Màster. Opcionalment es poden permutar algunes assignatures d'aquest mòdul per l'escola d'estiu anual realitzada per la UJI, la WMU o la UNL o per algun treball en algun projecte de recerca que s'estiga duent a terme per algun dels grups de recerca de les universitats membres del consorci. El tercer mòdul proporciona coneixements addicionals sobre “Core competences” que els estudiants necessitaran per a la seua tesi del Màster i també per al desenvolupament futur de les seues carreres professionals: “Research methods in GI Science” i “Project management in GI projects”.

Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU), Institute for Geoinformatics (ifgi), Münster, Germany.

2. Semester ifgi

Module 4: Fundamentals of Geographic Information Science (10 ECTS credit points (1 CP = 30h students' workload in Germany, 28h in Portugal, 25h in Spain))

Digital Cartography (OB) (e-learning/practical, 5 ECTS)

Reference Systems for Geographic Information (OB) (e-learning/practical, 5 ECTS)

Module 5: Advanced Topics in Geographic Information Science (14 ECTS credit points (1 CP = 30h students' workload in Germany, 28h in Portugal, 25h in Spain))

Selected Topics in GI (OB) 1(lecture / practical, 5)

Usage-centered design of geospatial applications (OB) (seminar, 2)

Applications of GI within and outside geosciences (OB) (lecture / practical, 5)

Geoinformatics Forum and discussion group (OB) (seminar, 2)

Module 6: Core competences (6 ECTS credit points (1 CP = 30h students' workload in Germany, 28h in Portugal, 25h in Spain))

Research methods in GI science (OB) (practical, 3)

Project management in GeoMundus conference (OB) (practical, 3)

Sub-total: 30 credit points

TERCER SEMESTRE

3. Semester (at ifgi, NOVA IMS, or UJI)

Thesis

Master thesis seminar (TFM) (lecture, 2 ECTS)

Master thesis including defense (TFM) (e-learning, 28 ECTS)

Sub-total: 30 ECTS

Total: 90 ECTS

Guies docents de les assignatures

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2019/20 ací.

Calendari curs 2019 - 2020

Continuar la meua formació

Aquest màster permet l'admissió al doctorat en Informàtica i al Doctorat Conjunt en Geoinformática: Joint Doctorate in Geoinformatics: Enabling Open.

Coordinació docent

La coordinació docent es durà a terme mitjançant la Comissió de Titulació de Màster, la qual és l’òrgan d’assessorament encarregat de facilitar l’organització i la coordinació dels ensenyaments, i la presideix la direcció corresponent.

La Comissió de Titulació de Màster està formada per:

a) La Direcció del màster, nomenada a l’efecte pel Rectorat.

b) Un mínim de dos membres i un màxim de vuit, del personal docent i investigador que imparteix docència en el màster amb vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, triats pel professorat del màster.

c) Una persona en representació de l’estudiantat, triada entre els delegats i delegades i subdelegats i subdelegades del màster.

 

La Comissió de Titulació de Màster té les funcions següents:

a) Assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del treball de final de màster.

b) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

c) Coordinar l’assignació de places per a l’estada en pràctiques de l’estudiantat i designar el professorat tutor corresponent.

d) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’estudiantat dins de la normativa vigent.

e) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió de l’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

f) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

g) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

h) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

i) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

j) Proposar a la Junta de Centre la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a impartir la docència de les assignatures del màster.

k) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o investigador que no siga professorat universitari i que, sota la supervisió d’un o més professors o professores, col·laborarà en les activitats formatives del màster.

l) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establit en el títol.

m) Resoldre les sol·licituds d’admissió de l’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

n) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establit en la implantació del títol.

o) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

 

Coordinació entre el Consorci

 

Un projecte tan complex com un màster Erasmus Mundus només funciona amb els socis adequats. Per tant, el nostre consorci està format per tres
socis que hagen treballat junts més de 10 anys en nombroses iniciatives i projectes, amb comprensió mútua, confiança i respecte cap als coneixements i competències dels altres. Aquesta actitud s’ha mostrat i verificat en el programa Erasmus Mundus màster en Tecnologies Geoespacials, el qual va començar l’any 2007. Aquesta cooperació mostra —més important que els acords escrits— el compromís i la voluntat d’assolir les metes comunes per a aconseguir a l’èxit del projecte.

El programa Erasmus Mundus està coordinat i administrat financerament per WWU, Institut de Geomàtica (vegeu l’acord de Consorci). El coordinador del projecte es farà càrrec de les gestions diàries del Consorci del màster que majoritàriament seran possibles per correu electrònic, telèfon i videoconferència.

Portaveus

Tres portaveus, un en cada lloc, són els responsables del grup i són els seus representants oficials. En els casos de desacord, el Comitè de Direcció és qui ha de resoldre els conflictes. Els o les portaveus es trien per la participació de la facultat. Fins a aquestes eleccions, el professor doctor Werner Kuhn, WWU, professor doctor Marco Painho, UNL, i el professor doctor Joaquín Huerta exerceixen el càrrec de portaveus. Junta de Mestratge (Comitè Directiu).
L’òrgan de govern per al grup serà un Comitè de Direcció compost per sis facultats, dues de cada lloc. El Comitè de Direcció pren totes les decisions sobre finançament i procediments. Si cal, estableix les normes de procediment. Tria un president o presidenta d’entre els seus membres, qui guia el procés i actua com a intermediari en qualsevol situació de conflicte en el màster. Els assumptes de tràmit del Comitè de Direcció es duen a terme per correu electrònic, telèfon o videoconferència.

Les reunions presencials es duen a terme abans d’iniciar el programa i després, dues vegades a l’any, s’alternen entre els tres llocs.

● La Junta del Màster és el comitè de direcció general. La principal tasca és vigilar i control el màster universitari Erasmus Mundus en Tecnologies Geoespacials, és a dir, per a formar el Comitè de Selecció per a l’adquisició, selecció i admissió d’estudiantat.

● Vigilar i controlar el programa general de mestres, per exemple, per a avaluar l’estudiantat, erudits i mestres; avaluar al final de cada semestre i, si escau, decidir sobre les accions correctives.

● Coordinar i executar les activitats de promoció i comercialització.

● Discutir i resoldre els problemes que sorgeixen, per exemple, greus problemes d’obtenir el visat d’estudiant, l’endarreriment de la tesi del màster a causa d’una llarga malaltia; per a coordinar i executar les activitats de promoció i de comercialització del màster.

La Junta del Màster té el suport d’un Consell Assessor Extern.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

The Master in Geospatial Technologies is a career-qualifying degree of the program of study in Geospatial Technologies. Graduates of the International Masters Program apply and develop methods for computer-supported solutions for spatially related problems (global, regional, local). The Master examination makes sure that the candidate has acquired the necessary specialized knowledge and additional core competences in order to start or continue a professional career in the public and private sector, or in academia.

The consortium has agreed on a joint degree and joint examination regulations.

The Master examination consists of course-related, program-accompanying examinations. All courses go along with exams, which can consist of several components. The Master examination including Master thesis and its defense should be terminated within three semesters.

Program-accompanying examinations (excluding Master thesis):

Certificates will be issued, which recognize the students achievements program-accompanying examinations being part of the Master examination. Program-accompanying examinations are individual achievement related to single courses. Program-accompanying examinations and its components can be provided by written and oral exams, colloquia, presentations, homework, and reports (including programming).

 The teacher of each course defines the components of  program-accompanying examination, and criteria for grading. She/he announces these conditions at the beginning of each course. Within examinations, the candidate has to show that she/he has gained a coherent knowledge of the respective topic and is able to address problems in this specific area. All examinations are in English language.

Master thesis:

With the Master thesis, the candidate shows that she/he is capable to independently handle a defined scientific problem within a defined schedule, and in a way that is ready to publish. The editing time of a Master thesis is six months. Topic and scientific problem have to be defined in a way that it can be completed within this schedule.

The thesis topic can be replaced only once within the first month. In exceptional cases, the examination board or Master's program coordinator can extend the processing time. The volume of the Master thesis is less than 60 pages. It has to be provided in English language.

 The Master thesis has to be provided in three original versions each to the Universidade Nova de Lisboa, University of Münster and Universitat Jaume I.

The examiners determine the grades of single examinations and its components. For grading, the examiners have to use one of the national grading systems, which can be transferred to ECTS grades. An examination is approved with an ECTS grade of “E” or better. The overall grade of a Master examination is a weighed arithmetic average of the single modules; the grade of a module is a weighed arithmetic average of the single courses. Weighing is on the basis of the ratio of the credit points of a course examination, respectively module grade, to the overall amount of credit points of a module, respectively Master examination.

A Master thesis is supervised by a thesis board. The thesis board consists of a supervisor and at least two additional co-supervisors. If a student did not attend courses of one of the three partner universities before, one of the supervisors or co-supervisors has to be a member of that university.

Pràctiques externes

Aquest màster no ofereix pràctiques externes.

No obstant açò, es podran realitzar pràctiques externes dins de la següent assignatura (para més informació consultar la guia docent corresponent):

SIW013 - Master's Thesis Including Defence

Consulta les entitats cooperadores

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

Master thesis:

Amb la tesi del Màster el candidat mostra que ell/ella és capaç de manejar de forma independent un problema científic definit dins d'un període establert, per a la seva posterior publicació. El temps d'elaboració d'una tesi és de sis mesos. El tema i problema científic s'han de definir de manera que pugui ser completat dins d'aquest període.

El tema de la tesi es pot canviar només una vegada durant el primer mes. En casos excepcionals, el tribunal examinador o coordinador del programa del Màster pot estendre aquest període. L'extensió de la tesi/treballo fi de Màster és de fins a 60 pàgines i ha de ser lliurada en anglès.

S'han de lliurar tres versions originals de la tesi, una per la Universidade Nova de Lisboa, una altra per a la Universitat de Münster i una per la Universitat Jaume I.

Els professors determinen les qualificacions dels exàmens individuals i els seus components. Per a la qualificació, els examinadors han d'utilitzar un dels sistemes de classificació nacionals, que poden ser transferits a qualificacions ECTS. L'examen s'aprova amb una qualificació ECTS de "I " o Aprovat. La qualificació final d'un examen del Màster és la mitjana aritmètica ponderada dels mòduls individuals que ho integren; la nota d'un mòdul és la mitjana aritmètica ponderada dels cursos individuals.

El treball final de Màster és supervisat per un tribunal de tesi. El tribunal de tesi consta d'un director i almenys dos supervisors addicionals. Si un estudiant no va assistir als cursos organitzats per una de les tres universitats del consorci llavors, el director o un dels supervisors addicionals ha de ser membre d'aquesta universitat.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques per a la definició, organització, preparació, supervisió, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels projectes de finalització de màster.

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Casteleyn , Sven Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics Personal investigador (Programa Ramón i Cajal)
Gould Carlson, Michael Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics Professor Titular d'Universitat
Granell Canut, Carlos Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics Personal investigador (Programa Ramón i Cajal)
Grangel Seguer, María de los Reyes Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics Professora Titular d'Universitat
Guerrero Castex, Gabriel Ignacio
Empresa: Andes GeoConsulting LLC
Categoria: Fundador y miembro único de Andes GeoConsulting LLC
Càrrec: Consultor ejecutivo especializado en tecnología geoespacial
Adreça de correu electrònic: gguerrer@uji.es
Breu currículum: - Descripción de la situación (categoría) profesional Dr. Ignacio Guerrero es actualmente consultor ejecutivo especializado en tecnología geoespacial. Es fundador y miembro único de Andes GeoConsulting LLC. Desde mediados del año 2008 hasta marzo del 2011, ejerció como arquitecto geoespacial principal en la empresa Rolta India Ltd., basada en Mumbai, India. En Rolta fue miembro del equipo responsable de definir la estrategia de tecnología y productos geoespaciales de la compañía. Anteriormente, Dr. Guerrero trabajó en Intergraph Corporation desde mediados de 1981 hasta agosto del 2007. Durante su extensa carrera en Intergraph tuvo numerosas responsabilidades en áreas de investigación y desarrollo: * Desde 2005 al 2007 fue Vice Presidente Ejecutivo de Tecnología de la unidad Security, Government & Infrastructure (SG&I) responsable del desarrollo de nuevas tecnologías, arquitectura e innovación. * Desde 2001 al 2005, Dr. Guerrero dirigió el Mapping and Geospatial Product Center at Intergraph Corporation. En este cargo, fue responsable directo de todos los aspectos del desarrollo de una plataforma geoespacial y productos derivados para la industria. Estas responsabilidades incluyeron estrategia, planificación, dirección técnica, ingeniería y manejo de operaciones * Anteriormente y desde su inicio en 1995, Dr. Guerrero trabajó en el grupo de desarrollo de GeoMedia ascendiendo eventualmente a director técnico. La línea de productos GeoMedia fue comercializada exitosamente por Intergraph a nivel mundial. Dr. Guerrero participó en el diseño, implementación y prueba de una línea completa de productos basados en GeoMedia. * Dr. Guerrero comenzó su carrea como ingeniero de software, diseñador y director técnico de una variedad de aplicaciones de Sistemas de Información Geográficos (SIG) incluyendo aplicaciones para exploración de petróleo, manejo del medio ambiente, cartografía digital, cartografía de navegación aérea y otras. Dr. Guerrero representó a Intergraph en el Open Geospatial Consortium (OGC) Planning Committee (2001-2003 and 2005-2007). En 2006 fue elegido como uno de los miembros originales del OGC Architecture Board (OAB). Desde el año 2000 antes de incorporarse en el Planning Committee fue miembro del OGC Technical Committee. Dr. Guerrero ha participado en numerosas reuniones académicas y de industria presentando la visión técnica del OGC. - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, aportaciones,...) Percepción Remota, Fotogrametría, Sistemas de Información Geográficos (SIG) Ingeniería de Software procesos y metodología aplicadas a la industria - Descripción del perfil docente (tipo y calidad de docencia) Clase de Remote Sensing en el Master Erasmus Mundus in Geospatial Technologies (2014, 2015) - Aspectos relativos a actividades profesionales (si hay) Actualmente miembro de la Junta Directiva de Geospatial Huntsville Corporation (GEO Huntsville) - Otros aspectos que se quieran destacar Dr. Guerrero obtuvo un Ph.D. en Matemáticas en la State University of New York at Stony Brook (1975). Fue Assistant Professor of Mathematics en Brandeis University, Waltham, Massachusetts, USA (1975-1977) y Assistant Professor of Mathematics at The University of Georgia, Athens, Georgia, USA (1977-1981).
Professorat extern Màsters
Huerta Guijarro, Joaquín Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics Catedràtic d'Universitat
Mateu Mahiques, Jorge Dep. de Matemàtiques Catedràtic d'Universitat
Pla Bañón, Filiberto Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics Catedràtic d'Universitat
Ramos Romero, Jose Francisco Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics Professor Titular d'Universitat
Sánchez Garreta, José Salvador Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics Catedràtic d'Universitat
Sanz Blasco, Ismael Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors Professor Titular d'Universitat
Trilles Oliver, Sergio Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics Personal investigador postdoctoral

Coordinació del màster

Joaquín Huerta Guijarro, Michael Gould and Sven Casteleyn. Institute of New Imaging Technologies and Departament of Computer Languages and Systems.

For academic information:

Joaquin Huerta Guijarro

Phone number: 964 728 319 / 964 729 235

mastergeotech@uji.es

Departaments implicats

The Master’s Programme is taught by the following departments:

• Department of Computer Languages and Systems of the UJI

• Department of Computer Science and Engineering of the UJI

• Department of Mathematics of the UJI

• Institute of New Imaging Technologies (INIT) of the UJI

• Institute for Geoinformatics, University of Münster

• NOVA IMS Information Management School

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Universitat Jaume I, Castellón

Institute of New Imaging Technologies

Prof. Dr. Joaquín Huerta Guijarro

as well as the International Offices at each University.

 

 

Coordinació del treball final de màster

Students are assigned a main supervisor and two co-supervisors. Students are assigned one professor (from the list in the "Faculty section")  from each University depending on the thesis topic and research interest.

The main coordination is done by the coordinators in each University:

Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Institute for Geoinformatics

Dr. Christoph Brox

Universitat Jaume I, Castellón

Institute of New Imaging Technologies, Department of Mathematics

Prof. Dr. Joaquín Huerta Guijarro

Prof. Dr. Michael Gould

Prof. Dr. Jorge Mateu Mahiques

Universidade Nova de Lisboa
Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação

Prof. Dr. Marco Painho

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en: 
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=1000020

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=1000020

Altres

Normatives