Guies docents de les assignatures

ASSIGNATURES COMUNES

Codi      Assignatura

SJF001 Gestió i Avaluació de la Sostenibilitat

SJF002  Aprofitament i Valorització de Residus

SJF003  Viabilitat i Planificació de Projectes d'Eficiència Energètica i Sostenibilitat

SJF004 Instal·lacions de Climatització

SJF005 Eficiència Energètica en Enstal·lacions de Climatització i Aigua Calenta Sanitària

SJF006  Eines de Certificació Energètica

SJF007  Eficiència en el Transport de Fluids

SJF008  Eficiència en Instal·lacions Elèctriques

SJF011 Auditoria i Gestió Energètica

Especialidad en Instalaciones Industriales

SJF012 Emmagatzemament d'Energia Mitjançant Fluids

SJF013 Eficiència en Xarxes de Gas i Vapor

SJF014 Recuperació Energètica en indústria. Opcions i Tecnologies

SJF015 Eficiència Energètica en Refrigeració

Especialidad en Edificación

SJF016 Arquitectura Bioclimàtica

SJF017 Rehabilitació Energètica

SJF018 Sostenibilitat Urbana

SJF030 Construcció Sostenible

Treball de Final de Màster

SJF019 Treball de Final de Màster

Més informació en el següent enllaç: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42160?caracteres=optativas

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16