panoramica UJI
Continuar la meua formació

Aquest títol de Màster, permet accedir al doctorat als alumnes que ho cursen i tinguen almenys 300 crèdits ECTS entre els seus títols oficials de grau i màster. El programa de doctorat recomanat és el de Tecnologies Industrials i Materials de la Universitat Jaume I.

El tutor assignat a cada estudiant en el moment de la matrícula, li assessorarà sobre la millor estructura formativa, dins de les limitacions indicades i les possibilitats, per a accedir al Doctorat.

Més informació en:

http://www.mdf.uji.es/doctorado.php

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16