UJI

Màsters universitaris 2018-2019

[ Màsters universitaris 2019-2020 ] [ Màsters universitaris 2017-2018 ]

Arts i Humanitats
Facultat de Ciències Humanes i Socials
60
CRÈDITS
35
PLACES
Facultat de Ciències Humanes i Socials
60
CRÈDITS
25
PLACES
60
CRÈDITS
10
PLACES
Facultat de Ciències Humanes i Socials
120
CRÈDITS
50
PLACES
Facultat de Ciències Humanes i Socials
60
CRÈDITS
40
PLACES
Facultat de Ciències Humanes i Socials
60
CRÈDITS
25
PLACES
60
CRÈDITS
52
PLACES
60
CRÈDITS
30
PLACES
Facultat de Ciències Humanes i Socials
60
CRÈDITS
25
PLACES
Facultat de Ciències Humanes i Socials
60
CRÈDITS
25
PLACES
Facultat de Ciències Humanes i Socials
60
CRÈDITS
55
PLACES
Ciències
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
60
CRÈDITS
15
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
60
CRÈDITS
10
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
60
CRÈDITS
36
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
60
CRÈDITS
30
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
60
CRÈDITS
30
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
120
CRÈDITS
3
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
60
CRÈDITS
25
PLACES
Enginyeria i Arquitectura
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
120
CRÈDITS
15
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
60
CRÈDITS
20
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
75
CRÈDITS
30
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
60
CRÈDITS
35
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
90
CRÈDITS
80
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
90
CRÈDITS
32
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
90
CRÈDITS
25
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
60
CRÈDITS
40
PLACES
Ciències de la Salut
Facultat de Ciències de la Salut
120
CRÈDITS
40
PLACES
Facultat de Ciències de la Salut
60
CRÈDITS
40
PLACES
Facultat de Ciències de la Salut
60
CRÈDITS
25
PLACES
60
CRÈDITS
38
PLACES
60
CRÈDITS
17
PLACES
Facultat de Ciències de la Salut
90
CRÈDITS
30
PLACES
60
CRÈDITS
60
PLACES
Ciències Socials i Jurídiques
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
90
CRÈDITS
35
PLACES
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
90
CRÈDITS
45
PLACES
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
60
CRÈDITS
25
PLACES
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
60
CRÈDITS
40
PLACES
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
60
CRÈDITS
40
PLACES
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
60
CRÈDITS
45
PLACES
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
90
CRÈDITS
40
PLACES
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
60
CRÈDITS
120
PLACES
Facultat de Ciències Humanes i Socials
60
CRÈDITS
45
PLACES
Facultat de Ciències Humanes i Socials
60
CRÈDITS
30
PLACES
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
60
CRÈDITS
50
PLACES
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
60
CRÈDITS
100
PLACES
Dobles Títols Internacionals
Dobles Títols
Segona Titulació
Amb Atribucions Professionals

Segell de Qualitat
Interuniversitari
Presencial
Semipresencial
A distància