UJI
  • UJI
  • Coordinació del màster

Coordinació del màster

Víctor González Chordá. Departament d´Infermeria UJI.

Altres membres de la Comissió de titulació:

Secretari: Jacint Balaguer Coll

Miguel Ruiz Garrido, Mª Victoria Ibañez Gual, Jose Joaquin Castello Benavent, Daniel Pinazo Calatayud

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Víctor González Chordá | Telèfon: 964 387744
vchorda@uji.es /

Informació proporcionada per: InfoCampus