UJI
 • UJI
 • Pla d'estudis

Pla d'estudis

PRIMER CURS

Primer semestre

Matèria (Assignatures)

 • Infermeria clínica avançada:
  • Teories i models d’infermeria (OB - 9 crèdits)
  • Bioètica (OB -3 crèdits)
 • Gestió sanitària:
  • Economia de la salut (OB - 6 crèdits)
 • Tècniques d’investigació en ciències de la salut:
  • Metodologia de la investigació de la salut. Generalitats (OB - 6 crèdits)
 • Documentació científica:
  • Anglès aplicat a la investigació I (OB - 6 crèdits)

Total semestre: 30 crèdits

 

Segundo semestre

Matèria (Assignatures)

 • Mètodes educatius:
  • Mètodes educatius (OB - 4 crèdits)
 • Gestió sanitària:
  • Gestión de servicios de salud y socio-sanitarios (OB - 6 crèdits)
 • Tècniques d’investigació en ciències de la salut:
  • Tècniques qualitatives en ciències de la salut (OB - 6 crèdits)
 • Documentació científica:
  • Documentació científica I (OB - 4 crèdits)
 • Cures de salut basades en l’evidència:
  • Pràctica clínica basada en l’evidència (OB - 6 crèdits)
  • Lectura crítica de publicacions científiques I (OB - 4 crèdits)

Total semestre: 30 crèdits

 

SEGUNDO AÑO

Primer semestre

Matèria (Assignatures)

 • Tècniques d’investigació en ciències de la salut:
  • Tècniques quantitatives en ciències de la salut i demografia sanitària (OB - 12 crèdits)
 • Cures de salut basades en l’evidència:
  • Lectura crítica de publicacions científiques II (OB - 6 crèdits)
 • Documentació científica:
  • Documentació científica II (OB - 4 crèdits)
 • Treball de final de màster:
  • Treball de final de màster (TFM - 8 crèdits)

Total semestre: 30 crèdits

 

Segundo semestre

Matèria (Assignatures)

 • Infermeria clínica avançada:
  • Cronicitats, geriatria i cures pal·liatives (OB - 12 crèdits)
 • Documentació científica:
  • Anglès aplicat a la investigació II (OB - 6 crèdits)
 • Treball de final de màster:
  • Treball de final de màster (TFM - 12 crèdits)

Total semestre: 30 crèdits

Total: 120 crèdits 


 

Informació proporcionada per: InfoCampus