UJI
  • UJI
  • Tipus d'ensenyament

Tipus d'ensenyament

Es tracta d'un ensenyament semipresencial. Combina metodologia docent presencial amb suport on-line. Per a l'estudiantat que desitja seguir les classes presencials, aquestes, es retransmeten en temps real per internet, de manera que es garanteix el seu seguiment de forma voluntària des de qualsevol punt d'Internet a través de la plataforma virtual de la Universitat Jaume I, en horari de dilluns a dijous de 16 a 20 hores (hora peninsular).

En l'horari s'observa al costat de cada dia de classe les lletres P/R. És el significat de presencial/retrasmitida i significa que:
Aquestes classes no tenen assistència obligatòria. Es retransmeten des de l'aula per a qui desitge seguir-les.

Quan al costat de la data de la classe apareix Avaluació, es tracta de la sessió presencial d'avaluació. L'avaluació és presencial, excepte que el professorat opte per una altra modalitat.

La comissió acadèmica del programa permet que, els estudiants d'Illes Canàries, s'examinen en Gran Canària per a tot el programa excepte la defensa del Treball de final de Màster que, és de caràcter presencial a Castelló.

Informació proporcionada per: InfoCampus