UJI
  • UJI
  • Presentació

Presentació

El màster universitari en Ciències de la Infermeria (7a edició) és una de les millors ofertes formatives de segon cicle en l’àmbit de la infermeria. El programa permet el desenvolupament de competències necessàries per a la recerca en l’àmbit de la infermeria, unit a continguts que aprofundeixen en el coneixement de l’educació, gestió i clínica avançada. Així, els professionals que cursen el màster obtenen una visió àmplia de la infermeria en tots els seus vessants: assistencial, docent, investigadora i gestora.

El títol de màster universitari en Ciències de la Infermeria s'obté cursant els 120 crèdits, encara que s'ofereix la possibilitat de cursar els ECTS necessaris per a accedir a programes de doctorat. Per a açò es desenvolupa un itinerari ajustat a les necessitats de cada estudiant (proposta genèrica de 60 ECTS).

Es tracta d’un màster amb caràcter semipresencial, amb retransmissió en directe de les classes a través d’Internet, i que a més ofereix continuïtat amb el Programa de Doctorat en Ciències de la Infermeria de l’UJI.

Informació proporcionada per: InfoCampus