UJI
  • UJI
  • Eixides professionals

Eixides professionals

L'obtenció del títol de Màster Universitari en Ciències de la Infermeria permet adquirir habilitats per a desenvolupar la recerca aplicada en tots els espais del treball assistencial, docent i gestor.

Cada vegada és més freqüent trobar ofertes de treball d'Universitats o Fundacions de recerca que cerquen professionals d'infermeria amb perfil investigador. A més, la incorporació d'Infermeria en les unitats de recerca del sistema públic i les empreses privades és un fet, així com l'aparició d'unitats de recerca en infermeria.

A més, mitjançant el Programa de Doctorat en Ciències de la Infermeria de la Universitat Jaume I, s'ofereix la possibilitat d'aconseguir el màxim grau acadèmic de Doctor o Doctora.

Informació proporcionada per: InfoCampus