UJI
  • UJI
  • Coneixements previs recomanables

Coneixements previs recomanables

Els/es diplomats/des o graduats/des en Infermeria i els/as especialistes de qualsevol de les especialitats d'Infermeria, no necessiten complements formatius.

Als/Les aspirants a cursar el programa, procedents d'altres titulacions, se'ls realitzarà una adaptació curricular individual, en funció de la seua titulació d'accés.

Informació proporcionada per: InfoCampus