Pla d'estudis

15/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Pla d'Estudis

Assignatures obligatòries (primer semestre) / Compulsory courses (first semester)

 • Microeconomia / Microeconomics - Obligatòria - 5 ECTS - 1r Trimestre
 • Macroeconomia / Macroeconomics - Obligatòria - 5 ECTS - 1r Trimestre
 • Mètodes Quantitatius per a l'Economia / Quantitative methods for economics - Obligatòria - 5 ECTS - 1r Trimestre                                          
 • Econometria / Econometrics - Obligatòria - 5 ECTS - 1r Trimestre

Assignatures optatives (segon semestre) / Optional courses (second semester)

 • Econometria Avançada / Advanced Econometrics - Optativa - 5 ECTS - 2n Trimestre
 • Macroeconomia Avançada / Advanced Macroeconomics - Optativa - 5 ECTS - 2n Trimestre
 • Comerç Internacional Avançat / Advanced Trade Theory - Optativa - 5 ECTS - 2n Trimestre
 • Metodologia basada en Agents / Agent-based Methodology - Optativa - 5 ECTS - 2n Trimestre
 • Finances Comportamentals / Behavioural Finance - Optativa - 5 ECTS - 2n Trimestre
 • Metodologia en Economia Experimental / Experimental Economics Methodology - Optativa - 5 ECTS - 2n Trimestre
 • Logística en el Transport Internacional / International Transport Logistics - Optativa - 5 ECTS - 2n Trimestre
 • Modelització Macroeconòmica / Macroeconomic Modeling - Optativa - 5 ECTS - 2n Trimestre
 • Macroeconomies Obertes i Integració / Open Macroeconomics and Economic integration - Optativa - 5 ECTS - 2n Trimestre
 • Teoria de la Decisió Econòmica: NeuroeconomIa i Elecció Col·lectiva / Topics in Decisió Theory: Neuroeconomics and Public Choice - Optativa - 5 ECTS - 2n Trimestre
 • Treball Final de Màster / Master Dissertation - Obligatòria - 15 ECTS - 3n Trimestre
Informació proporcionada per: InfoCampus