07/10/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'objectiu del Màster en Economia/Master in Economics és proporcionar als estudiants una formació avançada i rigorosa en l'àmbit de l'Economia. El programa està dissenyat per formar als estudiants en l'ús de mètodes analítics i quantitatius per a l'estudi dels fenòmens econòmics.

L'adquisició de coneixements especialitzats tant teòrics com a pràctics en l'àmbit de la Macroeconomia, la Microeconomia, els Mètodes Quantitatius i l'Econometria, milloraran les habilitats analítiques dels estudiants, així com la seva capacitat de resolució de problemes econòmics. Els estudiants aprendran a aplicar i desenvolupar, a través de cursos especialitzats, els coneixements i capacitats desenvolupades en els mòduls troncals.

A través de les assignatures optatives, els estudiants podran especialitzar-se en un àmbit més Microeconòmic o més Macroeconòmic. En primer lloc els egressats amb més interès en el comportament individual poden adquirir a través de l'especialització oferta al programa, la formació necessària per estudiar fenòmens com l'actitud del consumidor cap a un determinat producte, la seva disponibilitat a pagar, el paper del risc econòmic i financer en les relacions humanes, i en general tot allò que defineix i influeix a l'individu en les seves actuacions com a comprador i venedor.

D'altra banda, la comprensió i estudi dels fenòmens econòmics en un ambient obert i globalitzat com el que caracteritza el món actual requereix prendre en consideració les interrelacions existents entre les diferents economies. D'una banda, el grau d'interrelació existent als mercats financers porta al fet que només tinga sentit l'anàlisi conjunta dels mateixos. D'altra banda, el desenvolupament de l'activitat empresarial té lloc en un marc en el qual els mercats exteriors són tan importants o més que els locals, per la qual cosa resulta fonamental el coneixement dels patrons de comerç i l'efecte sobre els mateixos dels processos d'integració econòmica entre països, les polítiques comercials i els moviments de factors, entre altres aspectes rellevants.

El Màster proporciona a més competències transversals com són la capacitat de resolució de problemes complexos, el desenvolupament d'un pensament analític i crític, així com coneixements computacionals i numèrics d'anàlisis de la informació.

En finalitzar la seva formació, els estudiants seran capaços de dur a terme un projecte científic complet en l'àmbit de l'Economia, reportant els resultats del mateix i procedint a la seva presentació i discussió oral. En aquest sentit el Màster també proporciona una sòlida base formativa, la qual cosa els capacitarà per a la incorporació a un programa de doctorat en Economia.

Informació proporcionada per: InfoCampus