UJI
  • UJI
  • Treball final de màster

Treball final de màster

Elaboració d'un treball de caràcter acadèmic i orientació investigadora: Desenvolupament d'un treball escrit que haurà d'exposar-se i defensar-se de forma oral per a mostrar els resultats obtinguts amb el treball realitzat. Aquesta matèria tindrà una durada de 15 ECTS.

Més informació en la següent pàgina web: Treball final de màster

Informació proporcionada per: InfoCampus