UJI

Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania

28/02/2019 | InfoCampus

El Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania se centra en tres eixos fonamentals: els estudis de gènere, el feminisme i la ciutadania, tots valors bàsics en els projectes investigadors. Aquests estudis s’aborden des d’una perspectiva multidisciplinària que procura a l’alumnat tant una visió de les teories del feminisme i dels estudis de gènere, com una aplicació d’aquestes teories a distints àmbits, des de l’històric al sociològic o psicològic o els relacionats amb la creació artística o literària; sense oblidar la dimensió econòmica, jurídica o científica.
El màster està adscrit a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS) de la Universitat Jaume I.
El Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania està organitzat per l'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificació Escribano de la Universitat Jaume I.

Modalitat: a distància.

Informació proporcionada per: InfoCampus