UJI

Coordinació del treball final de màster

Daniel Pinazo Calatayud | pinazo@uji.es

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
master_rsm@uji.es

Tota la informació sobre el TFM pot trobar-se a les guies docents de les assignatures SAX013 i SAX014 que corresponen a les opcions investigadora i professional:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42151/asignatura/SAX013/temario

 
Informació proporcionada per: InfoCampus