UJI

Horaris

Respecte als horaris, la part teòrica es desenvolupa a través d'aula virtual, per la qual cosa perd, parcialment, la temporalitat. Així, les assignatures s'inicien un dia en concret -dilluns- i tenen una durada d'una o dues setmanes. Durant aquest temps el professorat penja el material docent per a la seua lectura i, al mateix temps, planteja fòrums de debat i discussió, o altres activitats (treballs en grup, casos pràctics, videos, etc.), que l'alumnat pot anar contestant i realitzant durant aqueix temps. Ara bé, l'accés a la docència de l'assignatura no es limita a una franja horària determinada; aquesta flexibilitat permet a l'alumnat adaptar el seu horari d'estudi segons els seus interessos i necessitats.

La temporalització de les pràctiques en els dispositius acreditats dependrà, d'una banda, de la disponibilitat del centre on es vagen a realitzar; i, d'altra banda, es pot consensuar amb el centre un horari flexible que convinga a ambdues parts. Quant als centres hi ha prou disponibilitat geogràfica a Espanya i hi ha definits convenis amb bastants entitats, encara que també es planteja l'opció que si el/l'alumne/a coneix o treballa en algun dispositiu acreditat, es puga formalitzar un conveni amb el mateix i realitzar en ell les pràctiques, si compleix amb els requisits establits.

Planificació i cronograma docent del curs 2017-18 (.pdf)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus