UJI
  • UJI
  • Continuar la meua formació

Continuar la meua formació

El Màster és una titulació oficial que dóna accés al doctorat.

Els alumnes interessats amb eixa opció han de consultar amb les programes de doctorat de cadascuna de les disciplines i titulacions.

Les i els alumnes egressats disposen d'una ampla formació tant en metodologia genèrica com específica de la investigació en Rehabilitació.

Informació proporcionada per: InfoCampus