UJI

Tipus d'ensenyament

El màster és semi presencial, amb un programa teòric la docència del qual comença a l'octubre i que s'imparteix a distància a través d'un aula virtual totalment interactiva (http://rsm.evai.net), i una part pràctica, consistent en la realització d'una estada de pràctiques presencials en dispositius acreditats, d'una durada aproximada d'unes 700 hores, que es realitzarien entre els mesos de Desembre de 2017 a Octubre de 2018.

 

 

Figura.1 Esquema i estructura del Màster

Informació proporcionada per: InfoCampus