UJI

Eixides professionals

Aquest Màster és el primer en l'àmbit de Psicologia a Espanya que és profesionalitzant pel que habilita a l'estudiant en la professió de Psicòleg General Sanitari. Aquesta titulació és necessària a partir de l'aparició de l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny (BOE de 14 de juny) per a dedicar-se a les tasques de promoció i millora de l'estat general de salut mental en l'àmbit privat i públic.

Informació proporcionada per: InfoCampus