UJI

Treball final de màster

Matèria obligatòria de 12 ECTS per als estudiants en el tercer semestre. L'estudiantat explicarà en tot moment amb la tutorització d'un professor/a del màster que serà adjudicat a l'inici del curs i que durà a terme la tasca de tutorització, tant per mitjà de tutories presencials, com mitjançant tutories virtuals utilitzant per a açò enregistraments online, fòrums, xat, skype i l'Aula virtual. Per a la defensa del Treball Final de Màster, l'estudiantat ha d'haver cursat i superat totes les assignatures del màster. El Treball Final de Màster versarà sobre una revisió teòrica, estudis de casos (sèries de casos o dissenys de N=1) o un treball experimental i l'alumne haurà de defensar-ho de forma oral davant un tribunal.

Línies de recerca pel TFM
El Màster de PGS de la UJI ofereix un ampli conjunt de línies temàtiques relacionades amb els continguts del Màster:

  • Les addiccions comportamentales.
  • Cibersexo, conductes sexuals de risc, compulsividad sexual, disfuncions sexuals, diferències de gènere prevenció de l'homofòbia.
  • Estudi de la sexualitat, tant en població general com en col·lectius específics.
  • Avaluació i intervenció en trastorns neuropsicológicos.
  • Factors psicosocials en dolor crònic.
  • Intervencions psicològiques innovadores (p. ex., mindfulness, psicologia positiva, etc.).
  • Avanços en psicologia clínica de la salut.
  • Nous models en psicopatología.

Utilització de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (p. ex., sistemes assistits per Internet, realitat virtual, realitat augmentada, APPs,) en l'avaluació i intervenció en diversos problemes psicològics (p. ex., dolor crònic, trastorns relacionats amb el trauma i l'estrès, trastorns emocionals, etc.).
Aquest llistat temàtic és orientatiu, ja que queda oberta a la possibilitat que l'alumne pugui plantejar altres temes del seu interès, sempre que estigui relacionat amb els continguts impartits en aquest màster. S'oferiran temes per a tots els alumnes matriculats en cada curs acadèmic.

Més informació en: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42173?caracteres=practicas

Informació proporcionada per: InfoCampus