UJI
  • UJI
  • Coordinació del treball final de màster

Coordinació del treball final de màster

A l'inici del curs i abans que l'alumne es matricule apareixerà una llista amb els professors i les línies de recerca relacionades amb el TFM. L'adscripció tindrà en compte l'ordre de preferència de l'estudiant i en cas d'empat si la plaça disponible ja està coberta, es farà en funció de l'expedient acadèmic.

Informació proporcionada per: InfoCampus