UJI

Presentació

El màster universitari en Investigació en Cervell i Conducta per la Universitat Jaume I té per objecte formar investigadors en neurociencia de la conducta. El màster permet adquirir els fonaments teòrics i metodològics d'aquesta disciplina i les competències necessàries per a desenvolupar recerca bàsica i clínica. Una part essencial de la formació es duu a terme en el laboratori, aprenent les diverses tècniques i el mètode investigador i aplicant-los a projectes concrets que condueixen al títol de màster i, si es segueixen els estudis de doctorat, a la realització d'una tesi doctoral. La Universitat Jaume I posseeix els recursos humans i tecnològics i les infraestructures adequades per desenvolupar recerca en neurociències. Els grups de recerca que participen en el màster tenen una reconeguda trajectòria investigadora d'àmbit nacional i internacional, amb col·laboracions estables en els cinc continents. 


El màster universitari en Investigació en Cervell i Conducta proposa un model amb una formació comuna de caràcter transversal i metodològic, d'una banda, així com una varietat important de matèries optatives amb les quals l'estudiant pot configurar una formació especialitzada i tutoritzada en aspectes més concrets de la neurociència de la conducta, d'una altra. Tal versatilitat multidisciplinària és una de les característiques fonamentals de la nostra oferta formativa. L'estudiant ha de cursar en dos semestres, 21 crèdits ECTS d'assignatures obligatòries i 24 crèdits d'optatives, a més dels 15 crèdits del treball de final de màster.

Informació proporcionada per: InfoCampus