UJI

Coneixements previs recomanables

Es recomana tenir coneixements previs sobre fisiologia del Sistema Nerviós Central i sobre els processos psicològics bàsics. No obstant això, els graduats de titulacions alienes a les Ciències de la vida i la salut hauran de cursar complements formatius a fi d'adquirir la formació bàsica en aquests aspectes fonamentals.


Les titulacions d'accés al màster són: Psicologia, Medicina, Infermeria, Logopèdia, Lingüística, Informàtica, Matemàtiques, Biologia, Química, Física, Farmàcia, Bioquímica, Biotecnologia i altres titulacions de l'àmbit de les ciències de la vida i la salut.

Informació proporcionada per: InfoCampus