UJI

Investigació en Cervell i Conducta

25/02/2016 | InfoCampus

El màster universitari en Investigació en Cervell i Conducta per la Universitat Jaume I té per objecte formar investigadors en neurociencia de la conducta. El màster permet adquirir els fonaments teòrics i metodològics d'aquesta disciplina i les competències necessàries per a desenvolupar recerca bàsica i clínica. Una part essencial de la formació es duu a terme en el laboratori, aprenent les diverses tècniques i el mètode investigador i aplicant-los a projectes concrets que condueixen al títol de màster i, si es segueixen els estudis de doctorat, a la realització d'una tesi doctoral. La Universitat Jaume I posseeix els recursos humans i tecnològics i les infraestructures adequades per desenvolupar recerca en neurociències. Els grups de recerca que participen en el màster tenen una reconeguda trajectòria investigadora d'àmbit nacional i internacional, amb col·laboracions estables en els cinc continents. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Informació proporcionada per: InfoCampus