UJI

Departaments implicats

Els membres de l´equip docent, que es caracteritza per la seva àmplia experiència acadèmica i investigadora.

1. Universitat Nacional d´Educació a Distància (UNED)

 • Departament d´Economia de l´Empresa i Comptabilitat
 • Departament d´Economia Aplicada i Història Econòmica
 • Departament de Dret Internacional Públic
 • Departament de Tendències Socials (Sociologia III)
 • Departament d´Economia
 • Departament d´Organització d´Empreses


2. Universitat Jaume I de Castelló (UJI)

 • Departament de Ciències de la Comunicació
 • Departament de Finances i Comptabilitat
 • Departament d´Administració d´Empreses i Màrqueting
 • Departament d´Economia
 • Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Departament de Química Orgànica i Inorgànica
 • Departament de Dret Públic


3. Universitat de Saragossa

 • Departament de Comptabilitat i Finances


4. Universitat de Burgos

 • Departament d´Economia i Administració d´empreses


5. Universitat Pontifícia de Comillas

 • Departament de Comercialització i Investigació de Mercats
Informació proporcionada per: InfoCampus