UJI

Eixides professionals

Són creixents les ofertes d'ocupació que requereixen formació específica en gestió sostenible de projectes i organitzacions, tant en l'àmbit de l'administració d'empreses com en el camp de la comunicació o la consultoria empresarial.

La finalitat del Màster en Sostenibilitat i RSC és proporcionar les eines i coneixements, tant per a organismes públics com a privats i sense ànim de lucre, necessaris para:

  1. Implementar sistemes de gestió de la sostenibilitat i la RSC en les seues organitzacions de forma transversal, integrant dins del sistema de gestió corporativa la dimensió econòmica amb la social i la mediambiental.
  2. Proporcionar la formació necessària als responsables de RSC i sostenibilitat d'altres organitzacions.
  3. Dissenyar i desenvolupar polítiques i sistemes de gestió de la RSC i la sostenibilitat concordes amb el negoci i les característiques de cada organització.
  4. Realitzar tasques d'assessorament i consultoria en l'àrea de la RSC i de la sostenibilitat.
  5. Desenvolupar treballs de recerca en matèria de sostenibilitat i RSC.
  6. Accés al Programes de Doctorat i a la realització de la Tesi Doctoral.

     

Informació proporcionada per: InfoCampus