UJI

Crèdits i import

Per a obtenir el títol de Màster en Sostenibilitat i RSC l´estudiant ha de cursar un mínim de 60 crèdits.

En el cas que la formació prèvia de l´estudiant no s´ajuste als coneixements bàsics requerits, s´exigirà que l´alumne curse un complement formatiu de 15 crèdits.

Taxes oficials pendents de publicar. Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Informació proporcionada per: InfoCampus