UJI

Presentació

Deu anys després de l'aprovació de la Llei Orgànica per a la Igualtat de Dones i Homes les entitats públiques i privades precisen comptar amb personal competent per a elaborar, executar, avaluar i comunicar accions per a la igualtat efectiva de dones i homes.
El  MU en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat ofereix un programa formatiu de postgrau elaborat per equips docents i investigadors especialitzats de la Universitat Jaume I i de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, amb la participació de la Universitat d'Alacant i la Fundació Isonomía. El Màster ofereix al seu estudiantado els següents resultats:

  • Comprendre la perspectiva de gènere i la seua aplicació com a metodologia per a l'anàlisi i transformació de la realitat social discriminatòria.
  • Conèixer la normativa internacional, europea, estatal i autonòmica en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.
  • Ser competent com a agent d'igualtat.
  • Prevenir i detectar la violència de gènere.
  • Dur a terme auditories d'igualtat en entitats públiques i privades.
  • Especialitzar-se en la prevenció, detecció i atenció de situacions de violència de gènere.
  • Poder dissenyar, finançar, desenvolupar i divulgar una recerca científica en el camp dels estudis sobre les dones, feministes i de gènere.
  • Incrementar les competències informàtiques i la formació autònoma.
  • Accedir al doctorat interuniversitari.

Aquest Màster (que es presenta en la modalitat a distància) ha sigut aprovat pel Consell d'Universitats com a títol oficial de postgrau, amb validesa en tot el territori espanyol. També compta amb l'informe favorable de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació.

La modificació del pla d'estudis del Màster va obtenir l'informe favorable de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació al juliol de 2013.

Més informació en l'aula virtual del màster universitari

 

Informació proporcionada per: InfoCampus