UJI

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Taxes oficials pendents de publicar. Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

En ser un títol oficial, el Màster Universitari es converteix en un producte d'alta qualitat amb preus públics, fixats per la Generalitat Valenciana dins dels límits establits pel Ministeri d'Educació.

D'acord amb les taxes oficials establides per al curs acadèmic 2017/18, el preu del crèdit ha quedat fixat en 42,97 euros (DOCV 28 de juliol de 2017). El preu final del màster pot situar-se al voltant dels 2.500 euros.

Informació proporcionada per: InfoCampus