UJI

Presentació

El màster universitari en Cooperació al Desenvolupament (MCAD) respon a la necessitat d'oferir, per part de les cinc universitats públiques valencianes, una formació d'alt nivell en cooperació al desenvolupament. La complexitat i creixent preocupació sobre les qüestions del desenvolupament i la pobresa han portat a organismes internacionals, estats i entitats socials a multiplicar els recursos destinats a un sector que demanda professionals qualificats amb una formació específica i interdisciplinària.

En aquest espai, el MCAD ofereix una formació comuna en cooperació al desenvolupament i set especialitats que abasten l'espectre professional en aquest àmbit, dos de les quals s'imparteixen en la Universitat Jaume I: Cooperació i Polítiques de Desenvolupament (modalitat e-learning) i Acció Humanitària Internacional (modalitat presencial) . L'òrgan regulador el màster és l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL), www.iidl.es

Aquest màster naix amb una clara vocació pràctica, tant en l'orientació professional com en la investigadora. La formació s'orienta al desenvolupament d'habilitats tant per a la resolució de problemes reals en la pràctica del desenvolupament, com per a realitzar una recerca pertinent i vinculada a processos concrets. L'àmplia experiència del professorat en iniciatives de desenvolupament i d'acció humanitària, permet enllaçar les discussions teòriques amb experiències provinents de diferents contextos.

Durant el curs 2016-17 solament s'imparteix la modalitat On-line (Especialitat en Cooperació i polítiques del Desenvolupament) en la Universitat Jaume I, sent l'únic màster oficial en Cooperació al Desenvolupament a Espanya que es pot cursar tot a distància des de qualsevol part del món amb connexió a internet.

L'especialitat presencial d'Acció Humanitària Internacional durant el curs 2016-17 solament s'oferirà com a Curs de Postgrau propi de la Universitat Jaume I, amb el títol: “Especialització en Acció Humanitària Internacional.”

Entitats Col·laboradores i participants

Entitats col·laboradores i participants

Informació proporcionada per: InfoCampus