UJI

Beques pròpies i ajudes

Beques pròpies del Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament UJI:

Beques pròpies de la Universitat Jaume I:

Ajudes d'altres organismes:

Consulta el llistat d'entitats i institucions externes a l'UJI que ofereixen ajudes econòmiques a estudiants que vulguin matricular-se en màster.

Si vols sol·licitar alguna d'aquestes ajudes, hauràs de gestionar-la directament amb l'organisme que la concedeix.

  • Beques MAEC-AECID: Beques per a ciutadans espanyols i estrangers per realitzar estudis a Espanya (i en l'exterior). http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados
  • Beques del MECD: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/universidad/master.html
  • Beques Santander: http://www.becas-santander.com/
  • Obra Social "la Caixa": Beques per a estudis universitaris a Espanya. http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/becas_ca.html

Ajudes per país:

Informació proporcionada per: InfoCampus