UJI

Pràctiques externes

Les pràctiques externes són, per a gran part dels estudis de màster de la UJI, una assignatura integrada en el pla d´estudis (de caràcter obligatori, en la majoria dels casos, i optatiu en uns altres) i encara que tenen caràcter acadèmic, tot els estudiants de la universitat acaba els estudis amb una experiència laboral. Durant les pràctiques l´alumne o alumna observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seves respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l´estada l´alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la universitat i per un o una professional de l´organització a la qual s´incorpora. La durada de l´estada ve determinada pel programa del màster.

En aquesta titulació, l'assignatura d'estades en pràctiques és:

Nom de l'assignatura:    Pràctiques Externes I (SRI020/SRI520) Itinerari Investigador

                                              Pràctiques Externes II (SRI030/SRI530) Itinerari Professional


Crèdits ECTS                    SRI020 (Grup Presencial): 10 ECTS = 250h. (Itinerari  investigador)

                                              SRI520 (Grup Online): 10ECTS = 250h. (Itinerari investigador)

                                              SRI030 (Grup Presencial): 20 ECTS = 500h. (Itinerari professional)

                                              SRI530 (Grup Online): 20ECTS = 500h. (Itinerari professional)

Consulta les entitats cooperadores.

Per poder iniciar les pràctiques és necessari haver superat 60 ECTS corresponents amb el primer curs acadèmic del Màster (Continguts comuns 24 ECTS i Especialitat 36 ECTS).

Tota la documentació necessària (sol·licituds, model de proposta d´entitat, qüestionaris d´avaluació, normativa, programa de l´assignatura, etc.) està disponible en:

http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/info-estudiantat/

Les pràctiques externes es poden realitzar a Espanya o a l´estranger, mitjançant diversos programis de mobilitat. Pots trobar més informació sobre pràctiques internacionals en:

http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/

Més informació:

- Oficina d´Inserció Professional i Estades en Pràctiques

http://www.uji.es/serveis/oipep

Informació proporcionada per: InfoCampus