UJI

Presentació

El Màster Universitari Gestió Financera i Comptabilitat Avançada aporta als estudiants una formació avançada en el camp de l'economia financera i comptabilitat que els va a permetre incorporar-se en equips de treball que desenvolupen la seua activitat en el món de la recerca o de l'empresa. Igualment, els permetrà integrar-se activament en qualsevol organisme de caràcter públic.

El món empresarial necessita professionals que siguen capaços d'assumir els reptes de gestió actuals i futurs en un entorn més internacionalitzat i competitiu cada dia. Dins de la gestió de l'empresa, als professionals actuals se'ls exigeix un coneixement més profund i especialitzat de la gran part dels aspectes teòrics i pràctics que es contemplen en el contingut d'aquest màster.

L’alumne aprofundirà en matèries molt sol·licitades per les empreses, de manera que serà possible cobrir les necessitats bàsiques de l’entorn empresarial de la província de Castelló. Aquest màster és atractiu, tant per als estudiants de titulacions afins (grau en Finances, Economia i Administració d’Empreses), ja que els permetrà obtenir una major especialització en determinats camps de coneixement, com per als estudiants de qualsevol altra titulació no afí, com a complement previ a l’accés al mercat de treball i amb vista l’obtenció de coneixements necessaris en la gestió empresarial (particularment en l’àrea de les enginyeries, dret i relacions laborals).
Per a l´obtenció d´aquest títol oficial són necessaris 60 crèdits, 40 d´ells amb assignatures comunes de caràcter obligatòria, 10 amb assignatures englobades dins d´alguna de les especialitats ofertes i finalment 10 crèdits amb la realització i defensa d´un Projecte final de Màster (PFM). En l´actualitat s´ofereixen 5 especialitats: 1) Gestió de Carteres, 2) Anàlisis d´Inversions i Finances Corporatives, 3) Auditoria i Consolidació d´Estats Comptables, 4) Comptabilitat Internacional i 5) Comptabilitats Especials i Fiscalitat de Societats.

El màster està adscrit a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE) i la docència serà impartida en aquest centre.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus