UJI

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2017 / setembre 2018)

Docència presencial: octubre 2017 / juny 2018

Les classes presencials (obligatòries+optatives) es realitzaran des de principis d´octubre fins a finals de juny. Després de finalitzar aquest període de docència presencial, l´alumne ha de realitzar el Projecte Final de Màster. La defensa d´aquest projecte pot realitzar-se en les diferents convocatòries existents. En l´actualitat existeixen tres convocatòries (Setembre, Gener i Juny).

Informació proporcionada per: InfoCampus