UJI

Presentació

L’entrada en vigor de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, d’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, suposa l’exigència de capacitació professional per a l’exercici d’ambdues professions. Aquesta capacitació s’adquireix mitjançant la realització d’un curs de formació específica, el desenvolupament d’un període de pràctiques externes, un treball de final de màster i la realització d’una avaluació d’aptitud professional en una prova de caràcter nacional.

Les tres primeres activitats enumerades conformen el màster en Advocacia amb l’objectiu de millorar la capacitació professional dels futurs advocats i advocades. El curs de formació es compon de 60 crèdits ECTS i permetrà obtenir les competències professionals específiques requerides per la normativa aplicable. El període de pràctiques externes de 30 crèdits ECTS complementarà l’experiència formativa anterior i es desenvoluparà sota la tutoria d'un advocat o advocada amb més de cinc anys d'exercici professional.
 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus