UJI

Objectius

L'objectiu principal del Màster és millorar la capacitació professional dels futurs advocats en tant que col·laboradors rellevants de l'Administració de Justícia amb la finalitat de que els ciutadans tinguen garantida una defensa de qualitat com a element essencial per a l'exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva. Aquesta formació haurà de realitzar-se conforme als principis de no discriminació i accessibilitat universal. Aquest requeriment del Reglament de la Llei d'Accés entronca amb un altre dels objectius principals del Màster que és incidir i aprofundir en la fonamental formació en valors que ha de proporcionar-se a qualsevol estudiant que pretenga desenvolupar el seu futur professional en l'àmbit de les professions jurídiques i, en aquest cas, en el de l'Advocacia, mitjançant la sensibilització permanent en els valors ètics i deontològics de la professió.

Aquells estudiants que cursen el màster obtindran un formació tècnica qualificada i se'ls oferirà així mateix una formació valores que anirà més enllà de la mera transmissió de coneixements i que els servirà com a guia en l'exercici de la seua professió, en les actuacions davant l'Administració de Justícia i en les seues relacions amb els clients així com amb la resta d'operadors jurídics que interpreten i apliquen el Dret. Entre aquests valors rebran especial atenció aquells directament relacionats amb els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones en un entorn democràtic.

D'acord amb l'anterior, els objectius del Màster són els següents:

  • Donar compliment als requeriments de formació que estableix la Llei 34/2006, de 30 d´octubre, en relació amb els professionals de l´Advocacia.
  • La formació professional de qualitat dels futurs advocats i advocades en tant que col·laboradors rellevants de l´Administració de Justícia per a la garantia de l´exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva.
  • Facilitar la futura inserció professional dels egressats mitjançant el coneixement del marc jurídic i l'entorn real de l´exercici professional de l´Advocacia.
  • Sensibilitzar als i les estudiants en els valors democràtics i en els valors ètics i deontològics de la professió.
  • Preparar als i les estudiants per a l´acreditació de la seua capacitació professional.
Informació proporcionada per: InfoCampus