UJI

Treball final de màster

Per accedir al tercer semestre (Pràctiques Externes II i Treball Final de Màster) és necessari haver superat tota la part formativa.

Consistirà en l´elaboració d´un treball de recerca de caràcter pràctic sobre l´exercici de l´Advocacia. Anualment, la Comissió de Coordinació Acadèmica publicarà un llistat de possibles temes a tractar en el Treball de finalització de Màster. Cada estudiant matriculat en aquesta assignatura haurà de triar a l´inici del segon quadrimestre del curs un tema dels inclosos en el llistat o bé proposar a la Comissió de Coordinació Acadèmica un altre diferent relacionat amb el programa de pràctiques externes que estiga seguint. El treball serà supervisat i dirigit per un tutor o tutora i, després de la seua realització i dipòsit, es procedirà a la seua defensa davant un Tribunal integrat per professorat amb docència en el Màster.

Més informació en la següent pàgina web: Treball Final de Màster

Informació proporcionada per: InfoCampus