UJI
 • UJI
 • Pla d'estudis

Pla d'estudis

MATÈRIES OBLIGATÒRIES (37 crèdits ECTS)

 • Enfocaments Teòrics en els Estudis de Traducció (3 crèdits ECTS)
 • Anàlisi Discursiva Aplicada a la Traducció (3 crèdits ECTS)
 • Metodologia, Correcció i Edició (3 crèdits ECTS)
 • Pràctica Professional, Terminologia i Fonts d'Informació (6 crèdits ECTS)
 • Introducció a la Medicina (8 crèdits ECTS)
 • Pretraducció (4 crèdits ECTS)
 • Traducció en el Sector Editorial (5 crèdits ECTS)
 • Traducció en el Sector Farmacèutic (5 crèdits ECTS)

MATÈRIES OPTATIVES (8 crèdits ECTS)

 • Mediació Intercultural en l'Àmbit Sanitari (4 crèdits ECTS)
 • Tècniques d'Interpretació en els Serveis Públics Sanitaris (4 crèdits ECTS)
 • Traducció de Gèneres d'Investigació (4 crèdits ECTS)
 • Traducció de Gèneres Medicojurídics (4 crèdits ECTS)
 • Traducció en Institucions Medicosanitàries (4 crèdits ECTS)
 • Redacció Mèdica (4 crèdits ECTS)

Per a completar el màster, l'estudiantat ha de triar una de les dues orientacions:

Orientació professional (15 crèdits ECTS):

 • Pràctiques Professionals (5 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster Professional (10 crèdits ECTS)

Orientació investigadora (15 crèdits ECTS)

 • Metodologia de la Investigació en Traducció Medicosanitària (5 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster Investigador (10  crèdits ECTS)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus