UJI

Presentació

El mercat de la traducció medicosanitària està en constant creixement i representa en l’actualitat una porció molt important de la traducció cientificotècnica. Editorials, laboratoris farmacèutics, organismes internacionals, empreses d’equipament medicosanitari, hospitals, grups d’investigació, associacions professionals, organitzacions governamentals, associacions de pacients, mitjans de comunicació especialitzats i altres organitzacions del sector medicosanitari, afronten un ampli ventall de necessitats de comunicació interlingüística i intercultural de qualitat.

El Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I, conscient d’aquestes necessitats, en el curs 2003/04 va engegar un programa de postgrau propi en Traducció Medicosanitària. En les catorze edicions realitzades fins avui (maig de 2017), aquest programa de postgrau ha omplert un buit de formació especialitzada, ha donat resposta a un sector important del mercat de la traducció i ha obert una via d’inserció laboral als estudiants de traducció. L’experiència acumulada en les dotze edicions ens han permès comprovar any rere any el creixent interès per la traducció medicosanitària com a perfil professional. Gràcies al treball realitzat per a les dotze  edicions del postgrau comptem amb un equip docent, una metodologia, un programa acadèmic i una pedagogia i tecnologia d’ensenyament/aprenentatge en línia àmpliament consolidats.
 

Informació proporcionada per: InfoCampus