UJI

Orientació

El màster presenta dues orientacions:

  • Orientació professional: destinada l'assimilació per part dels estudiants de la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn social en l'àmbit de la traducció mèdica i a facilitar la seua transició al mercat laboral mitjançant pràctiques professionals o a distància en diverses entitats de l'àmbit d'interès del màster.
  • Orientació investigadora: destinada a la iniciació dels estudis que condueixen a l'obtenció del grau de doctor o doctora en les diferents disciplines afins als àmbits d'interès del màster.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus