UJI

Objectius

Aquests estudis condueixen a l'obtenció del títol oficial de màster universitari en Traducció Medicosanitària i tenen una finalitat clara: l´especialització dels estudiants, la qual, en l'últim tram del màster (15 crèdits ECTS), s'articula en dues possibles línies d´especialització, la professional i la investigadora.

  • La línia professional ofereix una formació especialitzada en traducció medicosanitària a través de la realització de pràctiques professionals. Aquestes obrin les portes per a treballar en nombroses empreses i organismes relacionats amb l'àmbit biosanitari, tant en el sector públic com en el privat. Està, doncs, dirigit a la inserció laboral.
  • La línia investigadora proporciona una iniciació a la formació investigadora i dóna pas a la realització de la tesi doctoral.
Informació proporcionada per: InfoCampus