UJI
  • UJI
  • Mobilitat i programes d'intercanvi

Mobilitat i programes d'intercanvi

Des de l'any 2008, la Universitat Jaume I té un conveni bilateral amb University College London (UCL) en el marc del programa Erasmus Plus. Aquest acord té com a objectiu fomentar la mobilitat tant dels estudiants del màster en Traducció Medicosanitària de la Universitat Jaume I com dels estudiants del MSc in Scientific, Technical & Medical Translation with Translation Technology d'University College London.

En virtut d'aquest acord, el màster en Traducció Medicosanitària ofereix als seus estudiants dues places d'un semestre de durada en el MSc in Scientific, Technical & Medical Translation with Translation Technology d'University College London. Així mateix, aquest màster ofereix dues places per a estades de sis mesos en el màster en Traducció Medicosanitària de l'UJI.

El conveni Erasmus d'intercanvi d'estudiants pretén promoure:

  • que els estudiants es beneficien, enl'àmbit educatiu, lingüístic i cultural, de l'experiència d'aprenentatge en altres països europeus;
  • que es fomente la cooperació entre institucions i que s'enriquisca l'entorn educatiu de les institucions d'acollida;
  • que es contribuïsca a la creació d'una comunitat de joves i futurs professionals qualificats, de ment oberta i amb experiència internacional, i
  • que es facilite la transferència de crèdits i el reconeixement d'estades a l'estranger.

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42166/intercambio

Informació proporcionada per: InfoCampus