UJI

Eixides professionals

Atès que aquest màster té com a principal objectiu formar investigadors i investigadores en l'àmbit de la traductologia i que aquest personal normalment treballa al si d'una institució universitària, l'eixida professional prioritària serà la de professorat universitari.

Tot i això, tampoc és descartable que una part de l'estudiantat matriculat en el màster vullga sobretot aprofundir en els seus coneixements teòrics de la traducció i la interpretació, encara que després no es dedique a la investigació, sinó a l'exercici de la professió de traductor o intèrpret. En aquest sentit, tot i que el màster no persegueix l'objectiu de preparar per a la pràctica professional en cap dels àmbits d'especialitat dels quals s'ocupa, sí està en condicions de proporcionar unes competències que poden ser molt rellevants per a aquesta pràctica.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus