UJI

Mobilitat i programes d'intercanvi

En tractar-se d'un màster de 60 crèdits, el pla d'estudis no preveu una estada a una altra universitat. D'altra banda, en un títol no presencial, en el qual cada estudiant pot seguir les classes des d'on desitge, la mobilitat de l'estudiantat es queda en un segon pla. No obstant això, no es descarta aquesta possibilitat.

Per a més informació sobre els programes de mobilitat de la Universitat Jaume I, vegeu http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42180/intercambio

Informació proporcionada per: InfoCampus